Arabiska för lysa, skina

Dawa'a
ﺿَﻮَﺃَ
lysa, skina – dåtid han
yaDwu'u
ﻳَﻀﻮُﺅُ
lysa, skina – nutid han

Det arabiska verbet för att lysa, skina skrivs ﺿَﻮَﺃَ och uttalas Dawa'a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻀﻮُﺅُ och uttalas yaDwu'u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lysa, skina består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, waw som skrivs och uttalas w och hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lysa, skina

Alla bokstäver i lysa, skina

ﺿَﻮَﺃَ
ﺿـ
ـﻮ
 
ﺿـ
ـﻮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﻮ
ـﺄ
 
Dad
D
waw
w
alif hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för lysa, skina består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺿَﻮَﺃَ och uttalas Dawa'a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lysa, skina

fa3ala blir Dawa'a

Vi har sett att det arabiska ordet för lysa, skina skrivs ﺿَﻮَﺃَ och uttalas Dawa'a. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är D, w och ', blir ordet Dawa'a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lysa, skina

Böjningsformer av lysa, skina

dåtid
nutid
han
Dawa'a
ﺿَﻮَﺃَ
han - dåtid
yaDwu'u
ﻳَﻀﻮُﺅُ
han - nutid
hon
Dawa'at
ﺿَﻮَﺃَﺕ
hon - dåtid
taDwu'u
ﺗَﻀﻮُﺅُ
hon - nutid
jag
Dawa'tu
ﺿَﻮَﺀﺕُ
jag - dåtid
'aDwu'u
ﺃَﺿﻮُﺅُ
jag - nutid