Arabiska för tyst

Saamit
ﺻَﺎﻣِﺖ
tyst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tyst uttalas Saamit och skrivs ﺻَﺎﻣِﺖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tyst i:

Sumuut
ﺻُﻤُﻮﺕ
tyst – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet tyst

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tyst består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, mim som skrivs och uttalas m och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tyst

Alla bokstäver i tyst

ﺻَﺎﻣِﺖ
ﺻـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺖ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺖ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
Sad
S
alef
mim
m
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för tyst består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﻣِﺖ och uttalas Saamit.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tyst

faa3il blir Saamit

Vi har sett att det arabiska ordet för tyst skrivs ﺻَﺎﻣِﺖ och uttalas Saamit. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är S, m och t, blir ordet Saamit.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tyst