Arabiska för vara tyst

Samata
ﺻَﻤَﺖَ
vara tyst – dåtid han
yaSmutu
ﻳَﺼﻤُﺖُ
vara tyst – nutid han

Det arabiska verbet för att vara tyst skrivs ﺻَﻤَﺖَ och uttalas Samata i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼﻤُﺖُ och uttalas yaSmutu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet vara tyst

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara tyst består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, mim som skrivs och uttalas m och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara tyst

Alla bokstäver i vara tyst

ﺻَﻤَﺖَ
ﺻـ
ـﻤـ
ـﺖ
 
ﺻـ
ـﻤـ
ـﺖ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
Sad
S
mim
m
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för vara tyst består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻤَﺖَ och uttalas Samata.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara tyst

fa3ala blir Samata

Vi har sett att det arabiska ordet för vara tyst skrivs ﺻَﻤَﺖَ och uttalas Samata. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är S, m och t, blir ordet Samata.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara tyst

Böjningsformer av vara tyst

dåtid
nutid
han
Samata
ﺻَﻤَﺖَ
han - dåtid
yaSmutu
ﻳَﺼﻤُﺖُ
han - nutid
hon
Samatat
ﺻَﻤَﺘَﺖ
hon - dåtid
taSmutu
ﺗَﺼﻤُﺖُ
hon - nutid
jag
Samattu
ﺻَﻤَﺖُّ
jag - dåtid
'aSmutu
ﺃَﺻﻤُﺖُ
jag - nutid