Arabiska för åldras

shayyakha
ﺷَﻴَّﺦَ
åldras – dåtid han
yushayyikhu
ﻳُﺸَﻴِّﺦُ
åldras – nutid han

Det arabiska verbet för att åldras skrivs ﺷَﻴَّﺦَ och uttalas shayyakha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﻴِّﺦُ och uttalas yushayyikhu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet åldras består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ya som skrivs och uttalas y och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med åldras

Alla bokstäver i åldras

ﺷَﻴَّﺦَ
ﺷـ
ـﻴـ
ـﺦ
 
ﺷـ
ـﻴـ
ـﺦ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
shin
sh
ya
y
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för åldras består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﻴَّﺦَ och uttalas shayyakha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av åldras

dåtid
nutid
han
shayyakha
ﺷَﻴَّﺦَ
han - dåtid
yushayyikhu
ﻳُﺸَﻴِّﺦُ
han - nutid
hon
shayyakhat
ﺷَﻴَّﺨَﺖ
hon - dåtid
tushayyikhu
ﺗُﺸَﻴِّﺦُ
hon - nutid
jag
shayyakhtu
ﺷَﻴَّﺨﺖُ
jag - dåtid
'ushayyikhu
ﺃُﺷَﻴِّﺦُ
jag - nutid