Arabiska för orm

Hayya
ﺣَﻴَّﺔ
orm – femininum singular

Det arabiska ordet för orm uttalas Hayya och skrivs ﺣَﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns orm i:

Hayyaat
ﺣَﻴَّﺎﺕ
orm – femininum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet orm består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ya som skrivs och uttalas y och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med orm

Alla bokstäver i orm

ﺣَﻴَّﺔ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
Ha
H
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för orm består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﻴَّﺔ och uttalas Hayya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver