Arabiska för hälsning

taHiyya
ﺗَﺤِﻴَّﺔ
hälsning – femininum singular

Det arabiska ordet för hälsning uttalas taHiyya och skrivs ﺗَﺤِﻴَّﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hälsning består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ya som skrivs och uttalas y och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hälsning

Alla bokstäver i hälsning

ﺗَﺤِﻴَّﺔ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ta
t
Ha
H
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hälsning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﺤِﻴَّﺔ och uttalas taHiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver