Arabiska för levande

Hayy
ﺣَﻲّ
levande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för levande uttalas Hayy och skrivs ﺣَﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet levande består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ya som skrivs och uttalas y och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med levande

Alla bokstäver i levande

ﺣَﻲّ
ﺣـ
ـﻲ
 
ﺣـ
ـﻲ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Ha
H
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för levande består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻲّ och uttalas Hayy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver