Arabiska för ära

sharrafa
ﺷَﺮَّﻑَ
ära – dåtid han
yusharrifu
ﻳُﺸَﺮِّﻑُ
ära – nutid han

Det arabiska verbet för att ära skrivs ﺷَﺮَّﻑَ och uttalas sharrafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﺮِّﻑُ och uttalas yusharrifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ära består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ära

Alla bokstäver i ära

ﺷَﺮَّﻑَ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
shin
sh
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för ära består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺮَّﻑَ och uttalas sharrafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ära

dåtid
nutid
han
sharrafa
ﺷَﺮَّﻑَ
han - dåtid
yusharrifu
ﻳُﺸَﺮِّﻑُ
han - nutid
hon
sharrafat
ﺷَﺮَّﻓَﺖ
hon - dåtid
tusharrifu
ﺗُﺸَﺮِّﻑُ
hon - nutid
jag
sharraftu
ﺷَﺮَّﻓﺖُ
jag - dåtid
'usharrifu
ﺃُﺷَﺮِّﻑُ
jag - nutid