Arabiska för ärbar

shariif
ﺷَﺮِﻳﻒ
ärbar – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ärbar uttalas shariif och skrivs ﺷَﺮِﻳﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ärbar består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ärbar

Alla bokstäver i ärbar

ﺷَﺮِﻳﻒ
ﺷـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﺷـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
shin
sh
ra
r
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för ärbar består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺮِﻳﻒ och uttalas shariif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver