Arabiska för källa, referens

marji3
ﻣَﺮﺟِﻊ
källa, referens – maskulinum singular

Det arabiska ordet för källa, referens uttalas marji3 och skrivs ﻣَﺮﺟِﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns källa, referens i:

maraaji3
ﻣَﺮَﺍﺟِﻊ
källa, referens – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet källa, referens består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, jim som skrivs och uttalas j och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med källa, referens

Alla bokstäver i källa, referens

ﻣَﺮﺟِﻊ
ﻣـ
ـﺮ
ﺟـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺟـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
ra
r
jim
j
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för källa, referens består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮﺟِﻊ och uttalas marji3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för källa, referens

maf3il blir marji3

Vi har sett att det arabiska ordet för källa, referens skrivs ﻣَﺮﺟِﻊ och uttalas marji3. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är r, j och 3, blir ordet marji3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som källa, referens