Arabiska för jussiv

jazm
ﺟَﺰﻡ
jussiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för jussiv uttalas jazm och skrivs ﺟَﺰﻡ.

Kategori: språkvetenskap
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jussiv består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jussiv

Alla bokstäver i jussiv

ﺟَﺰﻡ
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
jim
j
zayn
z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för jussiv består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺰﻡ och uttalas jazm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för jussiv

fa3l blir jazm

Vi har sett att det arabiska ordet för jussiv skrivs ﺟَﺰﻡ och uttalas jazm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är j, z och m, blir ordet jazm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som jussiv