Arabiska för jussiv

majzuum
ﻣَﺠﺰُﻭﻡ
jussiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för jussiv uttalas majzuum och skrivs ﻣَﺠﺰُﻭﻡ.

Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet jussiv

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jussiv består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, zayn som skrivs och uttalas z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jussiv

Alla bokstäver i jussiv

ﻣَﺠﺰُﻭﻡ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
jim
j
zayn
z
waw
w
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för jussiv består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺠﺰُﻭﻡ och uttalas majzuum.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för jussiv

maf3uul blir majzuum

Vi har sett att det arabiska ordet för jussiv skrivs ﻣَﺠﺰُﻭﻡ och uttalas majzuum. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är j, z och m, blir ordet majzuum.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som jussiv