Arabiska för berätta, klippa

qaSSa
ﻗَﺺَّ
berätta, klippa – dåtid han
yaquSSu
ﻳَﻘُﺺُّ
berätta, klippa – nutid han

Det arabiska verbet för att berätta, klippa skrivs ﻗَﺺَّ och uttalas qaSSa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘُﺺُّ och uttalas yaquSSu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet berätta, klippa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet berätta, klippa består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Sad som skrivs och uttalas S och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med berätta, klippa

Alla bokstäver i berätta, klippa

ﻗَﺺَّ
ﻗـ
ـﺺ
 
ﻗـ
ـﺺ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
qaf
q
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för berätta, klippa består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺺَّ och uttalas qaSSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av berätta, klippa

dåtid
nutid
han
qaSSa
ﻗَﺺَّ
han - dåtid
yaquSSu
ﻳَﻘُﺺُّ
han - nutid
hon
qaSSat
ﻗَﺼَّﺖ
hon - dåtid
taquSSu
ﺗَﻘُﺺُّ
hon - nutid
jag
qaSaStu
ﻗَﺼَﺼﺖُ
jag - dåtid
'aquSSu
ﺃَﻗُﺺُّ
jag - nutid