Arabiska för sax

miqaSS
ﻣِﻘَﺺّ
sax – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sax uttalas miqaSS och skrivs ﻣِﻘَﺺّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sax består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och Sad som skrivs ﺹ och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sax

Alla bokstäver i sax

ﻣِﻘَﺺّ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺺ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺺ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
mim
m
qaf
q
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för sax består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S. Ordet skrivs därför ﻣِﻘَﺺّ och uttalas miqaSS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver