Arabiska för beslutsamhet

3azm
ﻋَﺰﻡ
beslutsamhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beslutsamhet uttalas 3azm och skrivs ﻋَﺰﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beslutsamhet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beslutsamhet

Alla bokstäver i beslutsamhet

ﻋَﺰﻡ
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
zayn
z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för beslutsamhet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺰﻡ och uttalas 3azm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beslutsamhet

fa3l blir 3azm

Vi har sett att det arabiska ordet för beslutsamhet skrivs ﻋَﺰﻡ och uttalas 3azm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, z och m, blir ordet 3azm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beslutsamhet