Arabiska för besluta

3azama
ﻋَﺰَﻡَ
besluta – dåtid han
ya3zimu
ﻳَﻌﺰِﻡُ
besluta – nutid han

Det arabiska verbet för att besluta skrivs ﻋَﺰَﻡَ och uttalas 3azama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺰِﻡُ och uttalas ya3zimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet besluta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med besluta

Alla bokstäver i besluta

ﻋَﺰَﻡَ
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﺰ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
zayn
z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för besluta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺰَﻡَ och uttalas 3azama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för besluta

fa3ala blir 3azama

Vi har sett att det arabiska ordet för besluta skrivs ﻋَﺰَﻡَ och uttalas 3azama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, z och m, blir ordet 3azama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som besluta

Böjningsformer av besluta

dåtid
nutid
han
3azama
ﻋَﺰَﻡَ
han - dåtid
ya3zimu
ﻳَﻌﺰِﻡُ
han - nutid
hon
3azamat
ﻋَﺰَﻣَﺖ
hon - dåtid
ta3zimu
ﺗَﻌﺰِﻡُ
hon - nutid
jag
3azamtu
ﻋَﺰَﻣﺖُ
jag - dåtid
'a3zimu
ﺃَﻋﺰِﻡُ
jag - nutid