Arabiska för beslut

3azma
ﻋَﺰﻣَﺔ
beslut – femininum singular

Det arabiska ordet för beslut uttalas 3azma och skrivs ﻋَﺰﻣَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns beslut i:

3azmaat
ﻋَﺰﻣَﺎﺕ
beslut – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beslut består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, zayn som skrivs och uttalas z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beslut

Alla bokstäver i beslut

ﻋَﺰﻣَﺔ
ﻋـ
ـﺰ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺰ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
ayn
3
zayn
z
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för beslut består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﺰﻣَﺔ och uttalas 3azma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beslut

fa3la blir 3azma

Vi har sett att det arabiska ordet för beslut skrivs ﻋَﺰﻣَﺔ och uttalas 3azma. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är 3, z och m, blir ordet 3azma.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beslut