Arabiska för skala

qashshara
ﻗَﺸَّﺮَ
skala – dåtid han
yuqashshiru
ﻳُﻘَﺸِّﺮُ
skala – nutid han

Det arabiska verbet för att skala skrivs ﻗَﺸَّﺮَ och uttalas qashshara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﺸِّﺮُ och uttalas yuqashshiru. Se fler böjningar

Kategori: matlagning
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet skala

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skala består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skala

Alla bokstäver i skala

ﻗَﺸَّﺮَ
ﻗـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
 
qaf
q
shin
sh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för skala består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺸَّﺮَ och uttalas qashshara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av skala

dåtid
nutid
han
qashshara
ﻗَﺸَّﺮَ
han - dåtid
yuqashshiru
ﻳُﻘَﺸِّﺮُ
han - nutid
hon
qashsharat
ﻗَﺸَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuqashshiru
ﺗُﻘَﺸِّﺮُ
hon - nutid
jag
qashshartu
ﻗَﺸَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uqashshiru
ﺃُﻗَﺸِّﺮُ
jag - nutid