Arabiska för lök

baSala
ﺑَﺼَﻠَﺔ
lök – femininum singular

Det arabiska ordet för lök uttalas baSala och skrivs ﺑَﺼَﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lök i:

baSal
ﺑَﺼَﻞ
lök – femininum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lök

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lök består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i lök

ﺑَﺼَﻠَﺔ
ﺑـ
ـﺼـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺼـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
beh
b
Sad
S
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för lök består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﺼَﻠَﺔ och uttalas baSala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lök

fa3ala blir baSala

Vi har sett att det arabiska ordet för lök skrivs ﺑَﺼَﻠَﺔ och uttalas baSala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är b, S och l, blir ordet baSala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lök