Arabiska för döda

qatala
ﻗَﺘَﻞَ
döda – dåtid han
yaqtulu
ﻳَﻘﺘُﻞُ
döda – nutid han

Det arabiska verbet för att döda skrivs ﻗَﺘَﻞَ och uttalas qatala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺘُﻞُ och uttalas yaqtulu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet döda består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ta som skrivs och uttalas t och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med döda

Alla bokstäver i döda

ﻗَﺘَﻞَ
ﻗـ
ـﺘـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﺘـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
qaf
q
ta
t
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för döda består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﺘَﻞَ och uttalas qatala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för döda

fa3ala blir qatala

Vi har sett att det arabiska ordet för döda skrivs ﻗَﺘَﻞَ och uttalas qatala. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, t och l, blir ordet qatala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som döda

Böjningsformer av döda

dåtid
nutid
han
qatala
ﻗَﺘَﻞَ
han - dåtid
yaqtulu
ﻳَﻘﺘُﻞُ
han - nutid
hon
qatalat
ﻗَﺘَﻠَﺖ
hon - dåtid
taqtulu
ﺗَﻘﺘُﻞُ
hon - nutid
jag
qataltu
ﻗَﺘَﻠﺖُ
jag - dåtid
'aqtulu
ﺃَﻗﺘُﻞُ
jag - nutid