Arabiska för kämpa mot varandra

taqaatala
ﺗَﻘَﺎﺗَﻞَ
kämpa mot varandra – dåtid han
yataqaatalu
ﻳَﺘَﻘَﺎﺗَﻞُ
kämpa mot varandra – nutid han

Det arabiska verbet för att kämpa mot varandra skrivs ﺗَﻘَﺎﺗَﻞَ och uttalas taqaatala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻘَﺎﺗَﻞُ och uttalas yataqaatalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kämpa mot varandra består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, ta som skrivs ﺕ och uttalas t och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kämpa mot varandra

Alla bokstäver i kämpa mot varandra

ﺗَﻘَﺎﺗَﻞَ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
qaf
q
alef
ta
t
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kämpa mot varandra består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻘَﺎﺗَﻞَ och uttalas taqaatala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kämpa mot varandra

tafaa3ala blir taqaatala

Vi har sett att det arabiska ordet för kämpa mot varandra skrivs ﺗَﻘَﺎﺗَﻞَ och uttalas taqaatala. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är q, t och l, blir ordet taqaatala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kämpa mot varandra

Böjningsformer av kämpa mot varandra

dåtid
nutid
han
taqaatala
ﺗَﻘَﺎﺗَﻞَ
han - dåtid
yataqaatalu
ﻳَﺘَﻘَﺎﺗَﻞُ
han - nutid
hon
taqaatalat
ﺗَﻘَﺎﺗَﻠَﺖ
hon - dåtid
tataqaatalu
ﺗَﺘَﻘَﺎﺗَﻞُ
hon - nutid
jag
taqaataltu
ﺗَﻘَﺎﺗَﻠﺖُ
jag - dåtid
'ataqaatalu
ﺃَﺗَﻘَﺎﺗَﻞُ
jag - nutid