Arabiska för dödande, mördare

qaatil
ﻗَﺎﺗِﻞ
dödande, mördare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dödande, mördare uttalas qaatil och skrivs ﻗَﺎﺗِﻞ.

Förutom grundformen finns dödande, mördare i:

quttaal
ﻗُﺘَّﺎﻝ
dödande, mördare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dödande, mördare består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ta som skrivs och uttalas t och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dödande, mördare

Alla bokstäver i dödande, mördare

ﻗَﺎﺗِﻞ
ﻗـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﺎ
ﺗـ
ـﻞ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
qaf
q
alef
ta
t
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för dödande, mördare består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺗِﻞ och uttalas qaatil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dödande, mördare

faa3il blir qaatil

Vi har sett att det arabiska ordet för dödande, mördare skrivs ﻗَﺎﺗِﻞ och uttalas qaatil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är q, t och l, blir ordet qaatil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dödande, mördare