Arabiska för ekorre

sinjaab
ﺳِﻨﺠَﺎﺏ
ekorre – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ekorre uttalas sinjaab och skrivs ﺳِﻨﺠَﺎﺏ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv.

Så används ordet ekorre

Alla bokstäver i ekorre

ﺳِﻨﺠَﺎﺏ
ﺳـ
ـﻨـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﻨـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
sin
s
nun
n
jim
j
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för ekorre består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ordet skrivs därför ﺳِﻨﺠَﺎﺏ och uttalas sinjaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver