Till och med om jag var tvungen att begå brott.

Den arabiska frasen Till och med om jag var tvungen att begå brott. uttalas Hattaa law irtakabtu jariimatan och skrivs ﺣَﺘَّﻰ ﻟَﻮ ﺍِﺭﺗَﻜَﺒﺖُ ﺟَﺮِﻳﻤَﺔً

De arabiska orden i Till och med om jag var tvungen att begå brott.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Till och med om jag var tvungen att begå brott.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

till och med, tills

ﺣَﺘَّﻰ
Uttal: Hattaa
Svensk versättning: till och med, tills
Ordklass: blandat

om

ﻟَﻮ
Uttal: law
Svensk versättning: om
Ordklass: konjunktion

att begå

ﺍِﺭﺗَﻜَﺒﺖُ
Uttal: irtakabtu
Svensk versättning (av ordets grundform): att begå
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att begå

ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ
irtakaba
(dåtid han)

brott

ﺟَﺮِﻳﻤَﺔً
Uttal: jariimatan
Svensk versättning (av ordets grundform): brott
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

Grundformen av brott

ﺟَﺮِﻳﻤَﺔ
jariima
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: övriga fraser

En fras som inte är en komplett mening.