Arabiska för brott

jariima
ﺟَﺮِﻳﻤَﺔ
brott – femininum singular

Det arabiska ordet för brott uttalas jariima och skrivs ﺟَﺮِﻳﻤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns brott i:

jaraa'im
ﺟَﺮَﺍﺋِﻢ
brott – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet brott

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brott består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brott

Alla bokstäver i brott

ﺟَﺮِﻳﻤَﺔ
ﺟـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
jim
j
ra
r
ya
y
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för brott består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟَﺮِﻳﻤَﺔ och uttalas jariima.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brott

fa3iila blir jariima

Vi har sett att det arabiska ordet för brott skrivs ﺟَﺮِﻳﻤَﺔ och uttalas jariima. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är j, r och m, blir ordet jariima.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brott