Arabiska för begå

irtakaba
ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ
begå – dåtid han
yartakibu
ﻳَﺮﺗَﻜِﺐُ
begå – nutid han

Det arabiska verbet för att begå skrivs ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ och uttalas irtakaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺗَﻜِﺐُ och uttalas yartakibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet begå

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begå består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begå

Alla bokstäver i begå

ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ
ﺗـ
ـﻜـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﻜـ
ـﺐ
 
ـﺎ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
ra
r
ta
t
kaf
k
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för begå består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ och uttalas irtakaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begå

ifta3ala blir irtakaba

Vi har sett att det arabiska ordet för begå skrivs ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ och uttalas irtakaba. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är r, k och b, blir ordet irtakaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begå

Böjningsformer av begå

dåtid
nutid
han
irtakaba
ﺍِﺭﺗَﻜَﺐَ
han - dåtid
yartakibu
ﻳَﺮﺗَﻜِﺐُ
han - nutid
hon
irtakabat
ﺍِﺭﺗَﻜَﺒَﺖ
hon - dåtid
tartakibu
ﺗَﺮﺗَﻜِﺐُ
hon - nutid
jag
irtakabtu
ﺍِﺭﺗَﻜَﺒﺖُ
jag - dåtid
'artakibu
ﺃَﺭﺗَﻜِﺐُ
jag - nutid