Maten är i en liten mängd och min mage är stor.

Den arabiska frasen Maten är i en liten mängd och min mage är stor. uttalas al'aklu qaliilun wabaTnii kabiirun och skrivs ﺍَﻟﺄَﻛﻞُ ﻗَﻠِﻴﻞٌ ﻭَﺑَﻄﻨِﻲ ﻛَﺒِﻴﺮٌ

De arabiska orden i Maten är i en liten mängd och min mage är stor.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Maten är i en liten mängd och min mage är stor.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

mat

ﺍَﻟﺄَﻛﻞُ
Uttal: al'aklu
Svensk versättning (av ordets grundform): mat
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av mat

ﺃَﻛﻞ
'akl
(singular, obestämd form, utan kasus)

få, lite

ﻗَﻠِﻴﻞٌ
Uttal: qaliilun
Svensk versättning (av ordets grundform): få, lite
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av få, lite

ﻗَﻠِﻴﻞ
qaliil
(singular, obestämd form, utan kasus)

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

mage

ﺑَﻄﻨِﻲ
Uttal: baTnii
Svensk versättning (av ordets grundform): mage
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum

Grundformen av mage

ﺑَﻄﻦ
baTn
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ِْﻲ
ii
min
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

stor

ﻛَﺒِﻴﺮٌ
Uttal: kabiirun
Svensk versättning (av ordets grundform): stor
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av stor

ﻛَﺒِﻴﺮ
kabiir
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.