Det är svårt att avgöra vem som har rätt.

Den arabiska frasen Det är svårt att avgöra vem som har rätt. uttalas min aSSa3bi taHdiidun man lihu alHaqqu och skrivs ﻣِﻦ ﺍَﻟﺼَّﻌﺐِ ﺗَﺤﺪِﻳﺪٌ ﻣَﻦ ﻟِﻪُ ﺍَﻟﺤَﻖُّ

De arabiska orden i Det är svårt att avgöra vem som har rätt.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Det är svårt att avgöra vem som har rätt.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

av, från

ﻣِﻦ
Uttal: min
Svensk versättning: av, från
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

svår

ﺍَﻟﺼَّﻌﺐِ
Uttal: aSSa3bi
Svensk versättning (av ordets grundform): svår
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av svår

ﺻَﻌﺐ
Sa3b
(singular, obestämd form, utan kasus)

definition

ﺗَﺤﺪِﻳﺪٌ
Uttal: taHdiidun
Svensk versättning (av ordets grundform): definition
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av definition

ﺗَﺤﺪِﻳﺪ
taHdiid
(singular, obestämd form, utan kasus)

vem

ﻣَﻦ
Uttal: man
Svensk versättning: vem
Ordklass: pronomen

för, åt

ﻟِﻪُ
Uttal: lihu
Svensk versättning: för, åt
Ordklass: preposition
Suffix
ْﻪُ
hu
honom
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

rättvisa, sanning

ﺍَﻟﺤَﻖُّ
Uttal: alHaqqu
Svensk versättning (av ordets grundform): rättvisa, sanning
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av rättvisa, sanning

ﺣَﻖّ
Haqq
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.

Källa: Språkrådet