Arabiska för svår

Sa3b
ﺻَﻌﺐ
svår – maskulinum singular

Det arabiska ordet för svår uttalas Sa3b och skrivs ﺻَﻌﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns svår i:

Sa3ba
ﺻَﻌﺒَﺔ
svår – femininum singular
Si3aab
ﺻِﻌَﺎﺏ
svår – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet svår

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svår består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svår

Alla bokstäver i svår

ﺻَﻌﺐ
ﺻـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Sad
S
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för svår består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻌﺐ och uttalas Sa3b.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för svår

fa3l blir Sa3b

Vi har sett att det arabiska ordet för svår skrivs ﺻَﻌﺐ och uttalas Sa3b. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är S, 3 och b, blir ordet Sa3b.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som svår