Ilsken öste han vattnet över marken.

Den arabiska frasen Ilsken öste han vattnet över marken. uttalas safaHa almaa'a 3alaa al'arDi ghaaDiban och skrivs ﺳَﻔَﺢَ ﺍَﻟﻤَﺎﺀَ ﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟﺄَﺭﺽِ ﻏَﺎﺿِﺒﺎً

De arabiska orden i Ilsken öste han vattnet över marken.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Ilsken öste han vattnet över marken.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att ösa

ﺳَﻔَﺢَ
Uttal: safaHa
Svensk versättning: att ösa
Ordklass: verb
person: han
tempus: dåtid

vatten

ﺍَﻟﻤَﺎﺀَ
Uttal: almaa'a
Svensk versättning: vatten
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

golv, jord, mark

ﺍَﻟﺄَﺭﺽِ
Uttal: al'arDi
Svensk versättning (av ordets grundform): golv, jord, mark
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av golv, jord, mark

ﺃَﺭﺽ
'arD
(singular, obestämd form, utan kasus)

arg

ﻏَﺎﺿِﺒﺎً
Uttal: ghaaDiban
Svensk versättning (av ordets grundform): arg
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av arg

ﻏَﺎﺿِﺐ
ghaaDib
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.