Arabiska för arg

ghaaDib
ﻏَﺎﺿِﺐ
arg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arg uttalas ghaaDib och skrivs ﻏَﺎﺿِﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns arg i:

ghaaDiba
ﻏَﺎﺿِﺒَﺔ
arg – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet arg

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arg består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, Dad som skrivs och uttalas D och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arg

Alla bokstäver i arg

ﻏَﺎﺿِﺐ
ﻏـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ghayn
gh
alef
Dad
D
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för arg består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﺎﺿِﺐ och uttalas ghaaDib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver