ett litet värnlöst barn

Den arabiska frasen ett litet värnlöst barn uttalas Tiflun Saghiirun ghayru qaadirin 3alaa Himaayati nafsihi och skrivs ﻃِﻔﻞٌ ﺻَﻐِﻴﺮٌ ﻏَﻴﺮُ ﻗَﺎﺩِﺭٍ ﻋَﻠَﻰ ﺣِﻤَﺎﻳَﺔِ ﻧَﻔﺴِﻪِ

De arabiska orden i ett litet värnlöst barn

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen ett litet värnlöst barn. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

barn

ﻃِﻔﻞٌ
Uttal: Tiflun
Svensk versättning (av ordets grundform): barn
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av barn

ﻃِﻔﻞ
Tifl
(singular, obestämd form, utan kasus)

liten

ﺻَﻐِﻴﺮٌ
Uttal: Saghiirun
Svensk versättning (av ordets grundform): liten
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av liten

ﺻَﻐِﻴﺮ
Saghiir
(singular, obestämd form, utan kasus)

annan, inte

ﻏَﻴﺮُ
Uttal: ghayru
Svensk versättning: annan, inte
Ordklass: blandat

kapabel

ﻗَﺎﺩِﺭٍ
Uttal: qaadirin
Svensk versättning (av ordets grundform): kapabel
Ordklass: adjektiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av kapabel

ﻗَﺎﺩِﺭ
qaadir
(singular, obestämd form, utan kasus)

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

skydd

ﺣِﻤَﺎﻳَﺔِ
Uttal: Himaayati
Svensk versättning (av ordets grundform): skydd
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av skydd

ﺣِﻤَﺎﻳَﺔ
Himaaya
(singular, obestämd form, utan kasus)

själ, själv

ﻧَﻔﺴِﻪِ
Uttal: nafsihi
Svensk versättning (av ordets grundform): själ, själv
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av själ, själv

ﻧَﻔﺲ
nafs
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: övriga fraser

En fras som inte är en komplett mening.

Källa: Språkrådet