Prat om sport är tråkigt.

Den arabiska frasen Prat om sport är tråkigt. uttalas alkalaamu 3an arriyaaDati mumillun och skrivs ﺍَﻟﻜَﻠَﺎﻡُ ﻋَﻦ ﺍَﻟﺮِّﻳَﺎﺿَﺔِ ﻣُﻤِﻞٌّ

De arabiska orden i Prat om sport är tråkigt.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Prat om sport är tråkigt.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

tal

ﺍَﻟﻜَﻠَﺎﻡُ
Uttal: alkalaamu
Svensk versättning (av ordets grundform): tal
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av tal

ﻛَﻠَﺎﻡ
kalaam
(singular, obestämd form, utan kasus)

bort från, om

ﻋَﻦ
Uttal: 3an
Svensk versättning: bort från, om
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

sport

ﺍَﻟﺮِّﻳَﺎﺿَﺔِ
Uttal: arriyaaDati
Svensk versättning: sport
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

tråkig

ﻣُﻤِﻞٌّ
Uttal: mumillun
Svensk versättning: tråkig
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.