Arabiska för sport

riyaaDa
ﺭِﻳَﺎﺿَﺔ
sport – femininum singular

Det arabiska ordet för sport uttalas riyaaDa och skrivs ﺭِﻳَﺎﺿَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sport

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sport består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och Dad som skrivs ﺽ och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sport

Alla bokstäver i sport

ﺭِﻳَﺎﺿَﺔ
ﻳـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺔ
 
ﻳـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺔ
 
ra
r
ya
y
alef
Dad
D
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sport består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭِﻳَﺎﺿَﺔ och uttalas riyaaDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver