Arabiska för fysisk träning, sport

riyaaDa
ﺭِﻳَﺎﺿَﺔ
fysisk träning, sport – femininum singular

Det arabiska ordet för fysisk träning, sport uttalas riyaaDa och skrivs ﺭِﻳَﺎﺿَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fysisk träning, sport

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fysisk träning, sport består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fysisk träning, sport

Alla bokstäver i fysisk träning, sport

ﺭِﻳَﺎﺿَﺔ
ﻳـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺔ
 
ﻳـ
ـﺎ
ﺿـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺔ
 
ra
r
ya
y
alef
Dad
D
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fysisk träning, sport består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭِﻳَﺎﺿَﺔ och uttalas riyaaDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver