Hunden är knuten vid repet.

Den arabiska frasen Hunden är knuten vid repet. uttalas alkalbu marbuuTun bialHabli och skrivs ﺍَﻟﻜَﻠﺐُ ﻣَﺮﺑُﻮﻁٌ ﺑِﺎَﻟﺤَﺒﻞِ

De arabiska orden i Hunden är knuten vid repet.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Hunden är knuten vid repet.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

hund

ﺍَﻟﻜَﻠﺐُ
Uttal: alkalbu
Svensk versättning (av ordets grundform): hund
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av hund

ﻛَﻠﺐ
kalb
(singular, obestämd form, utan kasus)

bunden

ﻣَﺮﺑُﻮﻁٌ
Uttal: marbuuTun
Svensk versättning (av ordets grundform): bunden
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av bunden

ﻣَﺮﺑُﻮﻁ
marbuuT
(singular, obestämd form, utan kasus)

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

rep

ﺍَﻟﺤَﺒﻞِ
Uttal: alHabli
Svensk versättning (av ordets grundform): rep
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av rep

ﺣَﺒﻞ
Habl
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.