Arabiska för bunden

marbuuT
ﻣَﺮﺑُﻮﻁ
bunden – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bunden uttalas marbuuT och skrivs ﻣَﺮﺑُﻮﻁ.

Förutom grundformen finns bunden i:

marbuuTa
ﻣَﺮﺑُﻮﻃَﺔ
bunden – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet bunden

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bunden består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, beh som skrivs och uttalas b och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bunden

Alla bokstäver i bunden

ﻣَﺮﺑُﻮﻁ
ﻣـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﺑـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
ra
r
beh
b
waw
w
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för bunden består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮﺑُﻮﻁ och uttalas marbuuT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bunden

maf3uul blir marbuuT

Vi har sett att det arabiska ordet för bunden skrivs ﻣَﺮﺑُﻮﻁ och uttalas marbuuT. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är r, b och T, blir ordet marbuuT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bunden