Kaninen är i hatten.

Den arabiska frasen Kaninen är i hatten. uttalas al'arnabu fii alqubba3ati och skrivs ﺍَﻟﺄَﺭﻧَﺐُ ﻓِﻲ ﺍَﻟﻘُﺒَّﻌَﺔِ

De arabiska orden i Kaninen är i hatten.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Kaninen är i hatten.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

hare, kanin

ﺍَﻟﺄَﺭﻧَﺐُ
Uttal: al'arnabu
Svensk versättning: hare, kanin
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

hatt, mössa

ﺍَﻟﻘُﺒَّﻌَﺔِ
Uttal: alqubba3ati
Svensk versättning: hatt, mössa
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.