Arabiska för fördjupa

3ammaqa
ﻋَﻤَّﻖَ
fördjupa – dåtid han
yu3ammiqu
ﻳُﻌَﻤِّﻖُ
fördjupa – nutid han

Det arabiska verbet för att fördjupa skrivs ﻋَﻤَّﻖَ och uttalas 3ammaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻤِّﻖُ och uttalas yu3ammiqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fördjupa består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fördjupa

Alla bokstäver i fördjupa

ﻋَﻤَّﻖَ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﻖ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ayn
3
mim
m
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för fördjupa består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻤَّﻖَ och uttalas 3ammaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fördjupa

fa33ala blir 3ammaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för fördjupa skrivs ﻋَﻤَّﻖَ och uttalas 3ammaqa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, m och q, blir ordet 3ammaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fördjupa

Böjningsformer av fördjupa

dåtid
nutid
han
3ammaqa
ﻋَﻤَّﻖَ
han - dåtid
yu3ammiqu
ﻳُﻌَﻤِّﻖُ
han - nutid
hon
3ammaqat
ﻋَﻤَّﻘَﺖ
hon - dåtid
tu3ammiqu
ﺗُﻌَﻤِّﻖُ
hon - nutid
jag
3ammaqtu
ﻋَﻤَّﻘﺖُ
jag - dåtid
'u3ammiqu
ﺃُﻋَﻤِّﻖُ
jag - nutid