Arabiska för begrundande

muta'ammil
ﻣُﺘَﺄَﻣِّﻞ
begrundande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för begrundande uttalas muta'ammil och skrivs ﻣُﺘَﺄَﻣِّﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begrundande består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begrundande

Alla bokstäver i begrundande

ﻣُﺘَﺄَﻣِّﻞ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺄ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺄ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ta
t
alif hamza
'
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för begrundande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺄَﻣِّﻞ och uttalas muta'ammil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begrundande

mutafa33il blir muta'ammil

Vi har sett att det arabiska ordet för begrundande skrivs ﻣُﺘَﺄَﻣِّﻞ och uttalas muta'ammil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är ', m och l, blir ordet muta'ammil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begrundande