Arabiska för gips

jibs
ﺟِﺒﺲ
gips – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gips uttalas jibs och skrivs ﺟِﺒﺲ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gips består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, beh som skrivs och uttalas b och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gips

Alla bokstäver i gips

ﺟِﺒﺲ
ﺟـ
ـﺒـ
ـﺲ
 
ﺟـ
ـﺒـ
ـﺲ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
jim
j
beh
b
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för gips består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟِﺒﺲ och uttalas jibs.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gips

fi3l blir jibs

Vi har sett att det arabiska ordet för gips skrivs ﺟِﺒﺲ och uttalas jibs. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är j, b och s, blir ordet jibs.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gips