Arabiska för få att svälja

jarra3a
ﺟَﺮَّﻉَ
få att svälja – dåtid han
yujarri3u
ﻳُﺠَﺮِّﻉُ
få att svälja – nutid han

Det arabiska verbet för att få att svälja skrivs ﺟَﺮَّﻉَ och uttalas jarra3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺠَﺮِّﻉُ och uttalas yujarri3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet få att svälja består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med få att svälja

Alla bokstäver i få att svälja

ﺟَﺮَّﻉَ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
jim
j
ra
r
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för få att svälja består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺟَﺮَّﻉَ och uttalas jarra3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för få att svälja

fa33ala blir jarra3a

Vi har sett att det arabiska ordet för få att svälja skrivs ﺟَﺮَّﻉَ och uttalas jarra3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är j, r och 3, blir ordet jarra3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som få att svälja

Böjningsformer av få att svälja

dåtid
nutid
han
jarra3a
ﺟَﺮَّﻉَ
han - dåtid
yujarri3u
ﻳُﺠَﺮِّﻉُ
han - nutid
hon
jarra3at
ﺟَﺮَّﻋَﺖ
hon - dåtid
tujarri3u
ﺗُﺠَﺮِّﻉُ
hon - nutid
jag
jarra3tu
ﺟَﺮَّﻋﺖُ
jag - dåtid
'ujarri3u
ﺃُﺟَﺮِّﻉُ
jag - nutid