Arabiska för palats

balaaT
ﺑَﻠَﺎﻁ
palats – maskulinum singular

Det arabiska ordet för palats uttalas balaaT och skrivs ﺑَﻠَﺎﻁ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet palats består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med palats

Alla bokstäver i palats

ﺑَﻠَﺎﻁ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
beh
b
lam
l
alef
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för palats består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﻠَﺎﻁ och uttalas balaaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för palats

fa3aal blir balaaT

Vi har sett att det arabiska ordet för palats skrivs ﺑَﻠَﺎﻁ och uttalas balaaT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är b, l och T, blir ordet balaaT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som palats