Arabiska för arg, irriterad

za3il
ﺯَﻋِﻞ
arg, irriterad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arg, irriterad uttalas za3il och skrivs ﺯَﻋِﻞ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arg, irriterad består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ayn som skrivs och uttalas 3 och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arg, irriterad

Alla bokstäver i arg, irriterad

ﺯَﻋِﻞ
ﻋـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻞ
 
ـﺰ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
zayn
z
ayn
3
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för arg, irriterad består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻋِﻞ och uttalas za3il.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arg, irriterad

fa3il blir za3il

Vi har sett att det arabiska ordet för arg, irriterad skrivs ﺯَﻋِﻞ och uttalas za3il. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är z, 3 och l, blir ordet za3il.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arg, irriterad