Arabiska för flyta

Tafaa
ﻃَﻔَﺎ
flyta – dåtid han
yaTfuu
ﻳَﻄﻔُﻮ
flyta – nutid han

Det arabiska verbet för att flyta skrivs ﻃَﻔَﺎ och uttalas Tafaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄﻔُﻮ och uttalas yaTfuu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet flyta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flyta består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, fa som skrivs och uttalas f och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i flyta

ﻃَﻔَﺎ
ﻃـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
 
Ta
T
fa
f
alef
 
 
Det arabiska ordet för flyta består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃَﻔَﺎ och uttalas Tafaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av flyta

dåtid
nutid
han
Tafaa
ﻃَﻔَﺎ
han - dåtid
yaTfuu
ﻳَﻄﻔُﻮ
han - nutid
hon
Tafat
ﻃَﻔَﺖ
hon - dåtid
taTfuu
ﺗَﻄﻔُﻮ
hon - nutid
jag
Tafawtu
ﻃَﻔَﻮﺕُ
jag - dåtid
'aTfuu
ﺃَﻃﻔُﻮ
jag - nutid