Arabiska för trimma, vässa

Tarra
ﻃَﺮَّ
trimma, vässa – dåtid han
yaTurru
ﻳَﻄُﺮُّ
trimma, vässa – nutid han

Det arabiska verbet för att trimma, vässa skrivs ﻃَﺮَّ och uttalas Tarra i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄُﺮُّ och uttalas yaTurru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trimma, vässa består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trimma, vässa

Alla bokstäver i trimma, vässa

ﻃَﺮَّ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för trimma, vässa består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﺮَّ och uttalas Tarra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av trimma, vässa

dåtid
nutid
han
Tarra
ﻃَﺮَّ
han - dåtid
yaTurru
ﻳَﻄُﺮُّ
han - nutid
hon
Tarrat
ﻃَﺮَّﺕ
hon - dåtid
taTurru
ﺗَﻄُﺮُّ
hon - nutid
jag
Tarartu
ﻃَﺮَﺭﺕُ
jag - dåtid
'aTurru
ﺃَﻃُﺮُّ
jag - nutid