Arabiska för trimning, vässning

Tarr
ﻃَﺮّ
trimning, vässning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trimning, vässning uttalas Tarr och skrivs ﻃَﺮّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trimning, vässning består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trimning, vässning

Alla bokstäver i trimning, vässning

ﻃَﺮّ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för trimning, vässning består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺮّ och uttalas Tarr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver