Arabiska för knuten textil, lugg

Turra
ﻃُﺮَّﺓ
knuten textil, lugg – femininum singular

Det arabiska ordet för knuten textil, lugg uttalas Turra och skrivs ﻃُﺮَّﺓ.

Förutom grundformen finns knuten textil, lugg i:

Turar
ﻃُﺮَﺭ
knuten textil, lugg – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet knuten textil, lugg består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med knuten textil, lugg

Alla bokstäver i knuten textil, lugg

ﻃُﺮَّﺓ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ـﺔ
 
Ta
T
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för knuten textil, lugg består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻃُﺮَّﺓ och uttalas Turra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver