Arabiska för växa

Tarra
ﻃَﺮَّ
växa – dåtid han
yaTirru
ﻳَﻄِﺮُّ
växa – nutid han

Det arabiska verbet för att växa skrivs ﻃَﺮَّ och uttalas Tarra i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻄِﺮُّ och uttalas yaTirru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet växa består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med växa

Alla bokstäver i växa

ﻃَﺮَّ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för växa består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﺮَّ och uttalas Tarra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av växa

dåtid
nutid
han
Tarra
ﻃَﺮَّ
han - dåtid
yaTirru
ﻳَﻄِﺮُّ
han - nutid
hon
Tarrat
ﻃَﺮَّﺕ
hon - dåtid
taTirru
ﺗَﻄِﺮُّ
hon - nutid
jag
Tarartu
ﻃَﺮَﺭﺕُ
jag - dåtid
'aTirru
ﺃَﻃِﺮُّ
jag - nutid