Arabiska för aggression, överfall

i3tidaa'
ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﺀ
aggression, överfall – femininum singular

Det arabiska ordet för aggression, överfall uttalas i3tidaa' och skrivs ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aggression, överfall består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aggression, överfall

Alla bokstäver i aggression, överfall

ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﺀ
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺘـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ـﺎ
 
alef
ayn
3
ta
t
dal
d
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för aggression, överfall består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺍِﻋﺘِﺪَﺍﺀ och uttalas i3tidaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver