Arabiska för aggressiv

3udwaaniyy
ﻋُﺪﻭَﺍﻧِﻲّ
aggressiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för aggressiv uttalas 3udwaaniyy och skrivs ﻋُﺪﻭَﺍﻧِﻲّ.

Ordklass: adjektiv.

Så används ordet aggressiv

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet aggressiv består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med aggressiv

Alla bokstäver i aggressiv

ﻋُﺪﻭَﺍﻧِﻲّ
ﻋـ
ـﺪ
ﻧـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﺪ
ﻧـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ـﻮ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ayn
3
dal
d
waw
w
alef
nun
n
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för aggressiv består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻋُﺪﻭَﺍﻧِﻲّ och uttalas 3udwaaniyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver